เลขที่ประกาศ : 176394

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูป (โรงงานแปรรูปสาขาหาดใหญ่) งานประจำ 20 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูป (โรงงานแปรรูปสาขาหาดใหญ่) งานประจำ 20 อัตรา

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20 อัตรา
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)

อัตราค่าจ้าง รายได้เฉลี่ย 15,000-25,000 บาทขึ้นไป

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 20 อัตรา

รายละเอียดงาน
- ให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารประจำวัน ตั๋วล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง การคืนเงินค่าโดยสาร
- ให้บริการรับ – ส่งสัมภาระ
- จัดทำบัญชี และรับผิดชอบนำส่งเงินรายได้มอบต่อหัวหน้าชุดควบคุมฯ
- รวบรวมข้อมูล บันทึก/จัดทำสถิติ และรายงานสรุปสถิติของผู้ใช้บริการ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการให้บริการประชาชน
- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งโดยชอบของการรถไฟฯ

* รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ภาษาไทย 15,000++
(เงินเดือน 13,000+เงินพิเศษ+โอที)
- ภาษาอังกฤษ 20,000++
(เงินเดือน 15,000+ค่าภาษา+เงินพิเศษ+โอที)

* รายได้อื่นๆ
- ค่าเงินพิเศษ Time Attendant ไม่ขาดลามาสาย รวมค่าช่วยเหลือเดินทางกะดึก 1,000 บาทต่อเดือน
- ค่าภาษา เฉพาะ Skill En Toeic 350 ได้ 3,000
- โอทีวันหยุด โอทีล่วงเวลา

* การทำงาน
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ สลับวันหยุด วันหยุดไม่ตรงวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้
- ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง (ไม่รวมพัก 1 ชม.)
- ทำงานเป็นกะ เวียนกัน 24 ชม. กะแรกเริ่ม 05:00-14:00 น. และกะสุดท้าย 21:00-06:00 น.
* เวลาทำงาน
5:00-14:00, 6:00-15:00, 7:00-16:00, 8:00-17:00, 9:00-18:00, 10:00-19:00, 11:00-20:00, 12:00-21:00, 21:00-6:00

* คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
- มีทักษะ Soft skill ในการให้บริการแบบเฉพาะหน้า (FACE TO FACE)
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันจากลูกค้า และสามารถควบคุมอารมณ์ให้คงที่จนจบบริการ
- เป็นผู้มีใจรักงานบริการ อดทน และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
- ใช้ระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้
- มีความรู้ความเข้าใจ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบการ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

* สถานที่ทำงาน : สถานีกลางบางซื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครทุกเพศ, มีสัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ม.6, ปวส., ป.ตรี ขึ้นไป มีทักษะ และ ผ่านการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ, มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่เป็นผู้จิตไม่สมประกอบ วิกลจริต ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่มีประวัติอาชญากรรม และ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ค่าล่วงเวลา
- เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมสันทนาการตามเทศกาล
- โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการและผลการทำงาน)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ห้องพยาบาล
- มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งก่อนการปฏิบัติงานจริง
- ค่าช่วยเหลือเดินทางเมื่อปฏิบัติงานรอบดึก

สถานที่ปฏิบัติงาน
สถานีกลางบางซื่อ

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 23/10/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 30/06/2566
เข้าชม : 1 - 2285 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐ ประจำศูนย์ปทุมวัน
2 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์, Telesale, Outbound (ไม่ใช่งานขายประกัน)
3 ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าร้านสาขาชุมแพ
4 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประกัน Insurance ประจำศูนย์กรุงธนบุรี
5 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ (ไม่ใช่งานขาย) ประจำ (แจ้งวัฒนะ)
6 ตำแหน่งงานว่างCall Center, เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า, ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สาขาคลองเตย
7 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Graphic / Display (สำนักงานใหญ่)
8 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด (มีประสบการณ์หรือจบปริญญาตรีใหม่)
9 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แคชเชียร์เก็บเงินค่าจอดรถ(ตลาดโรงเกลือมาร์เก็ต นวนคร จังหวัดอยุธยา)
10 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูป (โรงงานแปรรูปสาขาหาดใหญ่)
11 ตำแหน่งงานว่างพนักงานหญิงทำความสะอาดที่ทำงาน
12 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ รับจองออเดอร์สินค้า Call center/Customer Service (ไทย,อังกฤษ) - แจ้งวัฒนะ
13 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของธนาคารชั้นนำของประเทศ (อโศก)
14 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
15 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อนุรักษ์กรมธรรม์, กู้กรมธรรม์, Conserve, Conservation, Retention - (หลักสี่ ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร)
16 ตำแหน่งงานว่างลูกค้าสัมพันธ์และประสานงานสายการบินทางโทรศัพท์, Call Center, Customer Service Airline ประจำศูนย์นนทบุรี ปากเกร็ด
17 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายยาและเครื่องมือแพทย์
18 ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค
19 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและให้บริการทางโทรศัพท์ประจำภาคเอกชน Call center/Customer Service ประจำ (จตุจักร)
20 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Admin & Coordinator ประจำ (จตุจักร)
21 ตำแหน่งงานว่างIT Support & Help desk
22 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ - บัญชี ประจำโครงการ แมนฮัตตัน ชิดลม ซอย เพชรบุรี 32 ด่วน
23 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าขยายงาน(จังหวัดนครนายก)


หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา